lenti.hu / Önkormányzat / EU pályázatok / HEFOP – Lenti Város Bölcsõdéjének felújítása
 
KezdõlapHírekLenti városaÖnkormányzatKépviselõ-testületTelepülésrészekBizottságokHirdetmények, rendeletek, határozatok, pályázatokElektronikus ügyintézésEU pályázatokLentiszombathelyi Római katolikus fa harangláb felújításaRoma hagyományőrző és népismereti tábor: „Hosszú út miénk”Roma hagyományőrző és népismereti tábor 2019.Roma hagyományaink erősítése, megőrzése LentibenJátszóterek kialakítása LentibenKözbeszerzésekKEK KH nyilvántartóKözérdekû információkTurizmusProgramokFotóalbumCégadatbázisKözérdekû adatokKörnyezeti információkHelyi értéktárVálasztásokTemetõ megszüntetés
 
Keresendő szavak:
Keresés helye:
 

HEFOP - Lenti Város Bölcsõdéjének felújítása

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kedvezményezett: Lenti Város Önkormányzata

Projekt neve: „Lenti Város Bölcsõdéjének felújítása”
Támogatási szerzõdésszám: HEFOP-4.2.1-P.-2004-10-0051/4.0

 

A projekt fõ célkitûzése Lenti Város Bölcsõdéjének felújításával a lenti kistérség hátrányos helyzetû kisgyermekes családjainak olyan társadalmi befogadást támogató bölcsõdei szolgáltatás bevezetése, bõvítése, amelyek a munkaerõ-piacról kiszorult rétegeket segítik az elhelyezkedésben. A projekt átfogó célja a társadalmi befogadást támogató intézményen keresztül a foglalkoztatási szint emelésének elõsegítése, a munkaerõ versenyképességének javítása.

Az alapvetõ célként megfogalmazott, a családi és a munkahelyi kötelezettségek egyeztetésében segítséget nyújtó, valamint a nõk munkaerõ-piaci részvételéhez hozzájáruló szociális-családtámogató szolgáltatás infrastrukturális feltételeinek kialakítása megtörtént. Az intézmény különösen a hátrányos helyzetû családokat, a munkaerõpiacra visszatérõ nõket támogatja, amely a bölcsõdei szolgáltatás mellett alternatív, a foglalkoztatáshoz illeszkedõ szolgáltatásokkal egészült ki.

A gyermekek bölcsõdei elhelyezésével, kibõvített rugalmas napközbeni ellátásával (játszócsoport, idõszakos gyermekfelügyelet, baba-mama klub, rugalmas nyitva tartás) lehetõséget biztosítunk a szülõk oktatásba-képzésbe juttatására, és foglalkoztatásba helyezésére. A program eredményeként a Bölcsõde kapacitása az alaptevékenység ellátására 2007. január 1-tõl további 5 - az eddigi 35 férõhellyel szemben 2007. január 1-tõl 40 férõhelyen tudtuk fogadni az alapellátást igénylõket, - az egyéb tevékenységek ellátására maximum 8, összesen 13 férõhellyel bõvült a gyermekek ellátásának megfelelõ és színvonalas biztosítása érdekében. A 6 éven aluli enyhén fogyatékos gyermekek gondozása, nevelése és korai fejlesztése a teljes integráció szervezeti keretei között az ép társak által nyújtott folyamatos minta biztosításával történik egyéni fejlesztési tervek alapján fejlesztõ pedagógusok bevonásával.

A program eredményeként megvalósult a Bölcsõde épületének teljes felújítása, épületgépészeti rekonstrukciója, gyermekétkeztetéshez szükséges, HACCP-követelményeknek megfelelõ konyhai és mûszaki eszközök, berendezések, az adminisztrációs és nyilvántartási feladatok elvégzéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése és a csoportszobákat összekötõ négy mellékes telefonközpont kiépítése, valamint a bölcsõdei mûködéshez szükséges speciális eszközök (fejlesztõ játékok, bútorok) beszerzése.

A projekt megvalósításával, a kibõvített szolgáltatási rendszer infrastrukturális és szakmai elõfeltételeinek megteremtésével elért eredmények, fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a kisgyermekek folyamatos és idõszaki intézményi ellátása hosszú távon biztosított és fenntartható legyen.

2007. január 1-tõl a bölcsõdei ellátás kiegészült alternatív, a foglalkoztatáshoz illeszkedõ szolgáltatásokkal, úgy, mint idõszakos gyermekfelügyelet, baba-mama klub, játszócsoport, rugalmas és hétvégi nyitva tartás, valamint lehetõség van a sajátos nevelési igényû gyermekek korai fejlesztésére is.

Játszócsoport:
Külön játszócsoport kialakításával az édesanyák és gyermekeik együtt tölthetik a nap egy bizonyos szakaszát kulturált, tiszta, otthonos környezetben, ahol változatos tevékenységre lehetõséget adó játékeszközökkel játszhatnak.
A kisgyermek átélheti az anyával való együttjátszás örömét, élvezheti az anya kitüntetõ figyelmét, erõsödik kapcsolatuk, kiegyensúlyozottabb lesz, ami pozitívan befolyásolja fejlõdését. A gondozónõ, mint háziasszony tanácsot ad, megoldási módokat javasol, gyermeknevelési, életvezetési problémák megoldásához.

Idõszakos gyermekfelügyelet:
A kisgyermekét otthon nevelõ szülõ elfoglaltsága idejére idõszakos bölcsõdei ellátást vehet igénybe. Ideális esetben az új környezethez szoktatás fokozatosan történik, csak így biztosítható a zökkenõmentes adaptáció. Törekszünk a tárgyi környezet és a személyi állandóság megvalósítására, saját gondozónõ foglalkozik a gyermekkel.

Baba-mama klub:
Családi nevelést segítõ szolgáltatás különféle programokkal, elõadásokkal, úgy mint  orvosok, védõnõk bevonásával ismeretterjesztõ elõadások, beszélgetések, baba-mama torna, bábelõadás, zenés-verses összejövetel, mesedélután szervezése, kézügyesség fejlesztése.

Rugalmas nyitva tartás, hétvégi játszócsoport:
Amennyiben a szülõ munkaideje eltér a bölcsõde általános nyitva tartásától, netán hétvégi elfoglaltsága miatt is igényelné az ellátást, lehetõséget adunk számára, hogy ezt az egyedülálló szolgáltatást igénybe vehesse.

Sajátos nevelési igényû gyermekek korai gondozása-nevelése:
Bölcsõdénk a sérült gyermekek korai gondozását-nevelését, teljes integrációban    átlagos fejlõdésû gyermekek között valósítja meg. A korai fejlesztés összehangolt    team-munkában történik, melynek tagja gyógypedagógus, bölcsõde orvosa, gondozónõ és a szülõ. A bölcsõde napirendjébe épülõ gondozási helyzetekkel biztosítjuk a megfelelõ ütemû fejlõdés lehetõségét, a gyógypedagógiai munka pedig a gyermek fejlesztésére irányul, a képességek kibontakoztatására, személyiségük fejlesztésére törekszik.

A napközbeni ellátás szolgáltatásainak bõvítésével igyekszünk minden gyermek számára egyenlõ esélyt, és megfelelõ beilleszkedést biztosítani a társadalomba. Az Európai Unióban egyre inkább elõtérbe helyezésre kerül a kisgyermekkori gondozás-nevelés. Szerteágazó vizsgálatok igazolják, hogy a gyermekkori életminõség mennyire meghatározza a késõbbi szociális és érzelmi fejlõdést. Családbarát szolgáltatásainkkal igyekszünk színesebbé, tartalmasabbá tenni kínálatunkat, mellyel hozzájárulhatunk a családok kiegyensúlyozottabb mûködéséhez.

A Projekt az Európai Unió Társfinanszírozásával,
a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósult meg.

Összes látogató száma: 1290307
Jelenleg 245 látogató tartózkodik az oldalon.
  Ezt az oldalt 5460 alkalommal jelenítették meg,
ebből az egyedi letöltés 4848 db.
  Impresszum Oldaltérkép Adatvédelem Szerzői jogok Felhasználási feltételek Hirdetési árak