lenti.hu / Önkormányzat / Elektronikus ügyintézés / Épitményadó
 
KezdõlapHírekLenti városaÖnkormányzatKépviselõtestületTelepülésrészekBizottságokHirdetmények, rendeletek, határozatok, pályázatokElektronikus ügyintézésAdó ügyÁltalános igazgatásSzociális ügyekÉpítés ügyEgyébEU pályázatokKözbeszerzésekKEK KH nyilvántartóKözérdekû információkTurizmusProgramokFotóalbumVideóalbumCégadatbázisKözérdekû adatokKörnyezeti információkHelyi értéktárVálasztásokTemetõ megszüntetés

A lenti óvoda és bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00030

A Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése

Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítése

A Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, és a lentiszombathelyi Kultúrotthon épületenergetikai fejlesztése
 
Regisztráljon, és adja fel apróhirdetését ingyen!
 
 
Keresendő szavak:
Keresés helye:
 
 
További háttérképek...
 
 
 

Építményadó:

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.
Az építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésre tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre.
Az adó alanya: az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, reklámhordozó esetében, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok nyilatkozhatnak arról, hogy az építményadó alanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel kit kívánnak felruházni.
A társasház,- garázs és –üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.
Adómentes: a szükséglakás, a kizárólag az orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növény-termesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja, a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a magánszemély tulajdonában lévő garázs, a magánszemély tulajdonában lévő olyan gazdasági épület, amelyet nem üdülési, pihenési célra használnak.
Az adókötelezettség: a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik.
Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.
Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik, az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
Reklámhordozó esetében az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.
Az adó alapja: Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Reklámhordozó esetében az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.
Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság – a padlószint (járófelület) és az afelett lévő épületszerkezet (födém, tetőszerkezet) vagy álmennyezet közti távolság – legalább 1,9 m.
Az adó mértéke: építmény esetében 2016.01.01-től az adóalap után 500.-Ft/m2, reklámhordozó esetében 2018.01.01-től az adóalap után 12.000.-Ft/m2/év.

Az adózónak félévenként két egyenlő részletben (március 15-ig, illetve szeptember 15-ig) kell az adót megfizetni.
Lenti Város Önkormányzata Építményadó beszedési alszámla száma: 11749022-15432728-02440000.

Az adóhatóság az adót az adózó adatbejelentése, bevallása, vagy más hatóság adatszolgáltatása alapján kivetés, illetve kiszabás útján határozatban állapítja meg.
Adózónak az építmény adóról az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adótárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

A kapcsolattartás általános szabályai: gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozó is) és az önkormányzati adóhatóság kizárólag 2018. január 1-jétől elektronikus úton, magánszemély adóalany írásban is tarthat kapcsolatot.

Az építményadóra az 1990. évi C. törvény, valamint a Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének az építményadóról szóló 34/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete vonatkozik.

Letölthető dokumentumok:

 

Összes látogató száma: 1078902
Jelenleg 377 látogató tartózkodik az oldalon.
  Ezt az oldalt 2893 alkalommal jelenítették meg,
ebből az egyedi letöltés 2331 db.
  Impresszum Oldaltérkép Adatvédelem Szerzői jogok Felhasználási feltételek Hirdetési árak