lenti.hu / Hírek
 
KezdõlapHírekLenti városaÖnkormányzatKözérdekû információkTurizmusProgramokFotóalbumVideóalbumCégadatbázisKözérdekû adatokHelyi értéktárVálasztásokTemetõ megszüntetés

A lenti óvoda és bölcsőde fejlesztése
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00030

A Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése

Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola épületének energetikai korszerűsítése

A Lenti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, és a lentiszombathelyi Kultúrotthon épületenergetikai fejlesztése
 
Regisztráljon, és adja fel apróhirdetését ingyen!
 
 
Keresendő szavak:
Keresés helye:
 
 
További háttérképek...
 
 
 
 Hír és hozzászólások Hírek
Tájékoztató a veszélyhelyzet megszüntetését követő engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentés megtételéről2020. Június 25. 7:59

Tájékoztató
a veszélyhelyzet megszüntetését követő engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentés megtételéről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2020. június 18-án hatályba lépett „A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. számú törvény” alapján az egyes, egyébként engedélyköteles tevékenységek az ellenőrzött bejelentést követően – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül – is végezhetőek.
A bejelentést kizárólag az alábbi elektronikus utak valamelyikén lehet benyújtani:
- ügyfélkapun,
- elektronikus űrlap útján,
- általános célú elektronikus kérelem űrlap (ePapír) szolgáltatás útján,
- valamint a bejelentes@lenti.hu email címre történő megküldéssel.
(Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a kapcsolattartás érdekében bejelentésükön telefonos elérhetőségüket minden esetben közöljék.)
Ha a jogszabály az engedélyezésre az elektronikus benyújtás valamelyik módját vagy módjait kizárólagosan előírja, a bejelentést csak azon a módon vagy módokon lehet megtenni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, amit az engedélykérelem kapcsán az adott jogszabály előír, valamint csatolni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit is. A bejelentéshez okiratot kell csatolni, melyben a bejelentő tájékoztatást ad a bejelentés kapcsán érintett további ügyfelekről és nyilatkozik arról, hogy a bejelentés benyújtásának szándékáról, időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta őket.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell megfizetni.
Az engedélyköteles tevékenység végzésére az ellenőrzött bejelentés alapján a bejelentő – amennyiben nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására – a bejelentést követő tizenöt napot követő naptól kezdve jogosulttá válik. Az így megkezdett tevékenység az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt végezhető.

A hatóság a bejelentő kérelmére értesíti a bejelentőt a joghatás beálltáról. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig terjeszthető elő.

A hatóság a bejelentés megtételét követő 15 napon belül a bejelentést visszautasítja, ha:
- a bejelentés nem tartozik az ellenőrzött bejelentési eljárás hatálya alá,
- a bejelentő a bejelentést nem elektronikus úton terjesztette elő,
- a bejelentő a hatóság díjfizetésre irányuló felhívásában foglaltakat határidőben nem teljesíti.

A hatóság a bejelentés megtételét követő 15 napon belül – hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül – végzéssel a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezik, ha:

 • a tevékenység az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) kormányrendelet alapján nem végezhető bejelentéssel,
 • megállapítható, hogy az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei hiányoznak,
 • az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn:
  • az élet, a testi épség és az egészség védelme,
  • a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése,
  • a közbiztonság, vagy
  • más nyomós közérdek,
 • az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye,
 • a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a bejelentés hiányos - ide nem értve a díjfizetés elmulasztását vagy a díj hiányos megfizetését -,
 • a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni,
 • ha ezt a szakhatóság a fenti okok miatt kezdeményezi.

A bejelentés engedélyezési eljárásban történő lefolytatása esetén

 • a bejelentést kérelemnek kell kezelni,
 • az ügyintézési határidő kezdő napja a bejelentést követő nap azzal, hogy az ügyintézési határidő az engedélyezéshez képest öt nappal meghosszabbodik,
 • a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ra kell kiegészíteni.

A törvény nem terjed ki:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá nem tartozó engedélyezésekre,
 • azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,
 • a pénzbeli vagy természetbeni ellátások megállapítására irányuló ügyekre,
 • azokra az engedélyezésekre, amelynek tárgya valamely jogosultság mértékének megállapítása,
 • az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyekre,
 • a hatósági bizonyítvány és hatósági igazolvány kiadására, valamint hatósági nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló ügyekre, és
 • azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé,
 • az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott ügyekre.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek ellenőrzésére a hatóság kiemelt figyelmet fordít.

Összes látogató száma: 885671
Jelenleg 106 látogató tartózkodik az oldalon.
  Ezt az oldalt 7019112 alkalommal jelenítették meg,
ebből az egyedi letöltés 1560259 db.
  Impresszum Oldaltérkép Adatvédelem Szerzői jogok Felhasználási feltételek Hirdetési árak